Aktiviteter

Vinterfest 2022
Aflyst pga. corona situationen!

Klubaften
Vi har klubaften hver fredag efter klokken 19

Træf
Efter stor overvejelse er vi blevet enige om ikke mere at afholde træf.